If You really want to do something, you'll find a way;
If You don't, You'll find an excuse.
- Jim Rohn

Co wybrać?

Coaching pracuje z niedosytem. Terapia pracuje z niedoborem.
Psychoterapia służy przepracowaniu głębszych prywatnych i relacyjnych trudności psychicznych i służy rozwojowi osobowości.

W procesie coachingu w centrum zainteresowania znajduje się praca z celami osobistymi i zawodowymi. Metaforą przydatną w tym przypadku jest architektura. Konstruowanie planów życiowych, zawodowych np. ról rodzicielskich w kontekście planowanego ojcostwa lub ról zawodowych np. planowanie rozwoju w roli managera, specjalistki etc.

W przypadku nawracających trudności z regulacją zachowań, stanów psychicznych, emocji i niepokojących zachowań Klienta lub w niektórych sytuacjach bliższe i dalsze otoczenie społeczne np. współpracowników, przełożonych, rodzinę, znajomych. Zgłaszane problemy stanowią kryterium wyboru stosownej formy wsparcia najbardziej adekwatnej dla Klienta.

Psychoterapia jest ukierunkowana na przepracowanie fundamentalnych problemów psychicznych. Procesu rozwoju ograniczonego, zablokowanego w wyniku zdarzeń losowych (trauma) lub ograniczonego i bolesnego przechodzenia przez kolejne fazy rozwoju osobistego. Adekwatną metaforą jest w tym przypadku archeologia umożliwiająca diagnozę i wzmocnienie fundamentów umożliwiających późniejszą realizację marzeń, celów i planów.

Share:
  • Śledzik
  • Twitter
  • Blogger.com
  • Blip
  • Facebook