If You really want to do something, you'll find a way;
If You don't, You'll find an excuse.
- Jim Rohn

Coaching

W czym pomaga coaching?

 • Zawodowe przeorientowanie i zmiany: Jak mogę wykorzystać moje kompetencje? Pozostać u dotychczasowego pracowdawcy czy odejść?

 • Life-Work-Balance: lepsze radzenie sobie z napięciem, stresem i odprężeniem,

 • Niepewność w zakresie podjęcia decyzji: uzyskanie jasności w obrębie interpersonalnych, zawodowych i osobowościowych wyborów i decyzji,

 • Rozpoznanie i zmiana zakłóconych form komunikacji i sposobów zachowań w kontakcie ze sobą i innymi,

 • Skuteczne radzenie sobie w sytuacjach publicznych występów,

 • Wzbogacenie własnego repertuaru zachowań i pełnionych ról, na przykład w fazie wdrażania się w nowy obszar zawodowy.

Share:
 • Śledzik
 • Twitter
 • Blogger.com
 • Blip
 • Facebook