If You really want to do something, you'll find a way;
If You don't, You'll find an excuse.
- Jim Rohn

Informacja dla pacjentów

Proces psychoterapii odbywa się w pewnych ramach. Jeśli po konsultacji osoba zainteresowana terapią podejmie decyzję o zaangażowaniu się w psychoterapię, pojawią się pewne ustalenia.

Zasady współpracy w psychoterapii

1. Pacjent zobowiązuje się uczęszczać regularnie na sesje terapeutyczne.

2. Sesja terapeutyczna trwa od 90 do 120 minut.

3. Odwołanie przez pacjenta obecności na sesji terapeutycznej  może nastąpić telefonicznie lub mailowo z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem przed terminem sesji.

4. Niestawienie się na wizytę lub odwołanie wizyty na 1 dzień przed terminem skutkuje pobraniem opłaty 100% kosztów danej wizyty.

5. Sesje terapeutyczne odbywają się wyłącznie w zaplanowanym zakresie czasowym i nie ulegają przedłużeniu w przypadku późniejszego rozpoczęcia pracy z Klientem.

Share:
  • Śledzik
  • Twitter
  • Blogger.com
  • Blip
  • Facebook