If You really want to do something, you'll find a way;
If You don't, You'll find an excuse.
- Jim Rohn

Psychoterapia

W czym pomaga psychoterapia?:

 • W przypadku psychicznych dolegliwości oraz kryzysów,
 • Jako możliwość, zrozumienia własnych trudności emocjonalnych i lepszego radzenia sobie z problemami lękowymi, stanami depresyjnymi,
 • W przypadku poczucia cierpienia, z powodu między innymi: zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, depresji, zaburzeń odżywiania, uzależnień (np. alkohol, pracoholizm, hazard), wypalenia zawodowego, mobbingu, kryzysów życiowych różnego pochodzenia,
 • Jako możliwość, znalezienia psychicznych przyczyn dolegliwości somatycznych i lepszego zintegrowania ciała i psychiki,
 • Jako metoda, służąca rozpoznaniu niekorzystnych dla siebie, destruktywnych sposobów myślenia i zachowań oraz nauczeniu się nowych, bardziej korzystnych,
 • Jako metoda służąca nauczeniu się nazywania, przeżywania emocji negatywnych i radzenia sobie z nimi i efektywniejszej samoregulacji,
 • W sytuacji obciążenia sytuacjami stresowymi: np. rozwód, konflkty.

Share:
 • Śledzik
 • Twitter
 • Blogger.com
 • Blip
 • Facebook