dr Piotr Włodarczyk

Superwizor Izby Coachingu, psycholog, coach ICC, terapeuta. Od ponad 20 lat prowadzi projekty rozwojowe i doradcze jako opiekun merytoryczny i project manager.  Równolegle od 1994 roku pracownik naukowy trójmiejskich uczelni. Jest autorem publikacji z zakresu psychologii zdrowia oraz kilku przedmiotów rozwijających studentów w obszarze psychologii zdrowia, coachingu zdrowia, pracy z ciałem i poprzez ciało, wykorzystujące różnorodne, nowoczesne metody skoncentrowane na dobrostanie Klienta. Jest certyfikowanym terapeutą EMDR®, Providerem TRE®. W pracy terapeutycznej specjalizuje się w metodach pracy ze skutkami traumy relacyjnej oraz wpływem traumy na powstawanie uzależnień behawioralnych. Specjalizuje się w pracy z ludźmi biznesu, liderami, managerami do poziomu CEO włącznie, jak również ze sportowcami w różnych etapach rozwoju kariery.

Od 2006 roku prowadzi sesje coachingu grupowego i indywidualnego oraz terapii. Od 2008 roku wraz z zespołem prowadzi Akademię Coachingu przy WSB Gdańsk.

Prowadzi projekty transformacji zachowań zdrowotnych oparte o praktyki EBM  (Evidence Based Medicine) – medycyny opartej na dowodach naukowych między innymi dla rodziców dzieci zagrożonych otyłością w ramach http://www.dlazdrowia.uck.gda.pl/ oraz osób skoncentrowanych na poprawie stanu zdrowia między innymi poprzez http://www.ekstrafan.pl/.

W czasie procesów coachingu i terapii dba o systemową zmianę w świecie Klientów. Szczególnie o balans między tempem zmian a celami zawodowymi i wartościami osobistymi Klientów. Siłę do pracy odzyskuje przez regularne i świadome uprawianie aktywności fizycznej w szczególności biegania i pływania oraz metod regulacji emocji z wykorzystaniem technik pracy z ciałem i poprzez ciało.

Regularnie poddaje się superwizji zarówno w ramach Izby Coachingu jak Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.